+36 72 239 018 danic@t-online.hu

A kedvezményezett neve: DANIC Kertészeti és Szőlészeti Kft. 

A projekt címe: “Hűtőház energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával a Danic Kft. telephelyén”

A projekt azonosítója: 1943897021

A DANIC Kft. 2018.08.19-én támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című, VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú pályázati konstrukció keretében, azzal a céllal, hogy a telephelyén található hűtőház csarnok tetején háztartási méretű naperőművet telepítsen, annak villamosenergia igényének csökkentése érdekében.

2019. márciusban a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte a támogatási kérelmet. A tervek szerint a beruházás összes elszámolható költsége nettó 23 356 600,- Ft lesz, melyből az elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 11 659 525,- Ft, 50 %-os támogatás intenzitás mellett, a nem elszámolható költség nettó 37 550,- Ft.

A tervezett beruházás helyszíne: 7628 Pécs, Danicpuszta hrsz 01022/29

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2019.10.31.

A pályázó telephelyén található 600 tonna kapacitású hűtőház 2004-ben épült. A gyümölcstermesztéssel foglalkozó vállalkozás esetében elengedhetetlen annak folyamatos, megfelelő működtetése. A hűtőkapacitásra szinte egész évben szükség van, így annak energia felhasználása jelentős, átlag éves 51.500 kWh felhasználással.

A projekt keretében a meglévő hűtőház épületének tetején, mely nagy felületű nyeregtető, 12 fokos dőlésszögű, 6 sorban 184 db 270 Wp teljesítményű KIOTO Solar Blue Power 60 típusú napelem panel kerül telepítésre, szimmetrikus elrendezésben. Ezek összteljesítménye 49,68 kWp. A Fronius Eco 25..0-3-S inverter az épületen belül, a tároló helyiségben kerülnek elhelyezésre. Az elkészült csatlakozási tervek alapján a termelőegység a felhasználói hálózatra a fogyasztói főelosztón kialakított túláramvédelmi készüléken keresztül a meglévő villamos elosztószekrényben fix bekötéssel csatlakozik.

A megújuló energiahasznosítást eredményező technológia alkalmazásával az energia-megtakarítás mértéke 95,9%

A megújuló energiaforrásból származó energiával kiváltott hagyományos energiamennyiség az éves átlag 51 500 kWh fogyasztásból 49 400 kWh/év, a fennmaradó hagyományos energia fogyasztás mértéke 4,1%, azaz 2 100 kWh/év. A projekt eredményeként elérhető, hogy a szinte a teljes villamos energiaigény megújuló energiaforrás alkalmazásával, napelemek által kerüljön megtermelésre. A fejlesztés eredményeként jelentkező megtakarítás lehetőséget biztosít a vállalkozásnak az ültetvények fejlesztésére, így eredményességét növelheti.

A fejlesztés megvalósulásával javul a vállalkozás versenyképessége, a megtermelt jövedelem visszaforgatása új fejlesztések kiindulópontja lehet, A jövedelmezőség növekedésével nő a működés eredményessége, ezzel a vállalkozás gazdasági helyzete is megerősödik.

A fejlesztés céljai teljes mértékben összhangban állnak a pályázati felhívás által kitűzött célokkal, a projekt tervezése és megvalósítása a nevezett célok elérésére vezet. A Felhívásban rögzített cél, miszerint a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén kell megvalósítani, jelen projekttel megvalósul.

A projekt fenntartási időszakában a vállalt foglalkoztatási létszám kerül beállításra, a projekt zárását követően a vállalt +1 fő munkavállaló felvétele megtörténik.

Kelt: Pécs, 2019. május 6.


Folyamatban van a napelemes rendszer kivitelezése

A tervezettekkel szemben, figyelembe véve a legjobb megoldás kiválasztását, a napelemes rendszer nem a hűtőház épületének tetején, hanem a mellette lévő napsütötte területen kerül elhelyezésre, így kiváltható a tetőfelület külön megerősítése is.

A kivitelezés már júniusban megkezdődhetett köszönhetően a gyors engedélyezési folyamatnak, így a tartószerkezet már áll. A hőség ellenére is keményen dolgoztak a szakemberek, a helyükre kerültek a cölöpök, állványok.

Megérkeztek a napelem panelek, melyek felszerelése folyamatban van.

A következő lépés az inverterek beszerelése, reményeink szerint ez a munkafázis is mielőbb elkészül.

Kelt: Pécs, 2019. augusztus 5.


Befejeződött a napelemes rendszer kivitelezése, beüzemelése, 2019.10.31-ével lezárult a VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódszámú projekt megvalósítása

A terveknek megfelelően határidőre elkészült és üzembehelyezésre került a hűtőház energiaellátását megújuló energiából biztosító háztartási méretű napelemes rendszer.

Az áramszolgáltató a szükséges védelmi rendszerek ellenőrzését követően a rendszert átvette és felszerelésre kerültek az új villanyórák is. A próbaüzem zökkenőmentesen lezajlott.

A Danic Kft. ezzel a projekttel megvalósította az első igazán nagy lépését a környezete védelme érdekében, mely arra sarkall minket, hogy tovább haladjunk ezen az úton és működésünk, tevékenységünk során még nagyobb figyelmet fordítsunk a környezetszennyezés csökkentésére, annak védelmére.

További fejlesztési terveinkkel igyekszünk ezen célokat maximálisan szem előtt tartani és megvalósítani.

Köszönjük a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának, hogy támogatásukkal ezen projekt létrejöhetett.

Kelt: Pécs, 2019. október 31.