Danic Kertészeti és Szőlészeti Kft.
Meggy, cseresznye, őszibarack, alma, nektarin, kajszi és szilva.

GLOBALG.A.P. minőségbiztosítási rendszer

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS NYOMONKÖVETÉS ( GLOBALG.A.P )

GLOBALG.A.P. FELADATA válaszolni a fogyasztók élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi és a dolgozók egészségét, biztonságát és jólétét érintő aggályokra, valamint kapcsolattartás a fogyasztókkal és fontos partnerekkel, beleértve a termelőket, exportőröket és importőröket.

GLOBALG.A.P CÉLJAélelmiszerbiztonsági követelmények betartása, környezet védelmi követelmények betartása, a dolgozók egészségi, biztonsági és jóléti feltételeinek biztosítása, dokumentált nyomonkövetési rendszer működtetése, amely lehetővé teszi a termékeknek a termelő gazdaságtól a vevőig, illetve a vevőtől a termelő gazdaságig való nyomonkövetést, a vevő fele biztosítani azokat az információkat, amely a termékek előállításával és termékkezeléssel kapcsolatosak, amelyek alapján a termékek tételazonossága megállapítható.

Nyomonkövethetőnek kell lennie a tanúsított terméknek az előállító gazdaságtól a közvetlen vásárlóig.

Fajta és szaporítóanyag kiválasztás: Szaporító anyagot csak vírus mentes regisztrált termelőtől vásárolunk.

Cél: a fogyasztói elvárásoknak megfelelő növényfajták és szaporítóanyagok kiválasztása, a károsító rezisztenciával és toleranciával rendelkező fajok előnybe részesítése, a beszerzések és kezelések megfelelő dokumentálása

Növényvédelem

Cél:

minimális növényvédő szer használat, az integrált növényvédelem alkalmazása, alternatív védekezési módszerek alkalmazása, a kezelésekhez szükséges szakismeretek elsajátítása (oktatás ),a helyes vegyszerkiválasztás, a kezelések dokumentálása, a kezelésekhez szükséges munkafeltételek biztosítása, a várakozási idő betartása, a gépek karbantartása és kalibrálása, a fölösleges vegyszerek - üres tartályok és a lejárt szavatossági idejű szerek megfelelő kezelése, a szakszerű tárolás

Betakarítás

Cél:

biztosítani a betakarított friss gyümölcsfélék felhasználhatóságát, higiéniáját. A betakarításban dolgozó személyek higiéniai szükségleteinek kielégítése, a szennyeződések elkerülése. A dolgozók higiénia oktatása. A csomagolásra kerülő termékek biztonságosságának, higiéniájának garantálása.

Termékkezelés

Cél:

minimálisra csökkenteni a betakarítás utáni kezelések számát és a felhasznált vegyszerek mennyiségét, az áru biztonságát garantáló eljárások alkalmazása, a kezelések megfelelő dokumentációjának elkészítése és naprakész nyilvántartások vezetése, a termékek mosásához használt víz minőségének biztosítása

Hulladék és szennyezőanyagok kezelése, újrahasznosítása

Cél:

azonosítani a különböző forrásokból származó hulladék típusokat és azok éves felhalmozódási mennyiségét, a képződő hulladékok keletkezésének megelőzése, elfogadható szintre való csökkentése illetve újrahasznosítása, a hulladékok megfelelő kezelése,

A dolgozók egészsége, biztonsága és jóléte

Cél:

a növénytermelési (termékkezelési) folyamatokban részt vevő dolgozókra veszélyt jelentő tényezők felismerése és kezelése, a munkafolyamatok megfelelő elvégzéséhez szükséges ismeretek biztosítása (képzés és oktatás), a veszélyes helyzetek gyors és hatékony kezelése, a dolgozói jóléti feltételeinek(életkor, munkabér, biztonság, nyugdíjaztatás, lakhatási feltételek stb.) biztosítása,

Környezeti kibocsátás

Cél:

környezettudatos gazdálkodás kiépítése, a gazdálkodás negatív környezeti hatásainak minimális szintre való csökkentése, az élővilág és természetvédelmi irány elvek

alkalmazása, a terméketlen területek megfelelő kezelése

Panaszok kezelése

Cél:

a vállalkozás által előállított termékek, szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása, a minőséggel kapcsolatos panaszok, reklamációk kezelése, intézkedések meghozatala a hibák kijavítására

A rendszerhez kapcsolódó anyagok: